Domænebestyrelsens vision forudsætter at der opbygges en effektiv digital infrastruktur på området. Med den aktuelle strategi vil Domænebestyrelsen sætte retningen for den indsats der skal gøres for at den digitale infrastruktur kan komme på højde med visionens ambitioner

I strategien peger Domænebestyrelsen derfor på en række indsatser og aktiviteter, som medvirker til opbygningen af den digitale infrastruktur.

Sideløbende med strategiarbejdet har Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet en rapport med det formål at undersøge paratheden af den digitale infrastruktur. Rapporten beskriver den digitale infrastruktur og dens elementer ud fra en ”state-of-the-art” forståelse af begreber, sammenhænge mm.