Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Adresseprogrammet blev gennemført i perioden 2012 – 2018. Denne side indeholder dokumenter fra programperioden og opdateres ikke længere. For adgang til adressedata mv. henvises til www.danmarksadresser.dk og www.datafordeler.dk

Adresseprogrammet skal sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Adresseprogrammet betyder at:

  • Adresserne i BBR udpeges som autoritative, og skal bruges som grundlag for registreringen i øvrige registre og løsninger, f.eks. i CPR og CVR. Adresseregisteret i BBR moderniseres og CPR's Vejregister udfases
  • Kvaliteten og aktualiteten af adressedata øges, og eventuelle fejl og mangler rettes hurtigt
  • Der etableres et fælles, offentligt stednavnesystem. Alle myndigheder og private virksomheder har adgang til oplysningerne, som koordineres med grunddata om vejnavne og adresser
  • Danmarks administrative geografiske inddeling (DAGI) udbygges som et grundregister, hvori relevante myndigheder vedligeholder data. Adressers og stednavnes beliggenhed i administrative inddelinger afledes automatisk ud fra DAGI
  • De kommunale inddelinger og distrikter vedligeholdes efter ensartede standarder og normer
  • Alle data stilles frit til rådighed for offentlige og private it-løsninger og -produkter