Foranalyse

I 2011 og 2012 gennemførte MBBL og en række øvrige parter en foranalyse af potentialet i et forbedret genbrug af de offentlige adressedata.

Baggrund

Initiativets titel var ”10.2b Genbrug af adressedata”. Initiativet indgik i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og dannede grundlag for delaftale 2, der igangsatte det nuværende adresseprogram. I juli 2011 blev der etableret et kommissorium og en styregruppe med deltagere fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen (i dag GST), CPR, CVR, SKAT og KL. Formålet med initiativet var at udforme en implementeringsplan, en business case og et beslutningsgrundlag for et mere effektivt grnbrug af offentlige adressedata.

Foranalyse

Initiativet genneførte først en foranalyse og fastlagde derefter en samlet implementeringsplan med de forbedringer parterne foreslog. På baggrund af foranalysen og implementeringsplan blev der udarbejdet en business case efter finansministeriets business case model.

Foranalysen var opdelt i fem arbejdspakker AP1-AP5 plus en ekstra arbejdspakke 2.5. I alt blev der afholdt 14 workshops med deltagelse af ca. 50 repræsentanter fra knap 30 forskellige myndigheder:

  • AP1 - Dannelse af vejnavne og adresser
  • AP2 - Genbrug af adressedata på erhvervsområdet
  • AP3 - Genbrug af adressedata på personområdet
  • AP4 - Genbrug af adressedata i øvrigt
  • AP5 - Forenklet infrastruktur for registrering og datatjenester
  • AP2.5 - Supplerende erhvervsadresser mv.

Business case

Business casen følger finansministeriets business case model. Dvs at den er opbygget omkring et forudsætningsdiagram, der angiver hvert enkelt element i gevinster og udgifter ved at realisere de forbedringer som foranalysen pegede på. En tilhørende læsevejledning beskriver de enkelte forudsætninger og i et særligt regneark er forudsætningerne kvantificeret og usikkerhederne regnet ind.

I tilknytninge til business casen har MBBL udarbejdet to supplerende notater om de estimerede gevinster ved at realisere forbedringerne. Efter fuld indfasning af forbedringerne i 2017 estimerede business casen samlede årlige gevinster på ca. 250 mio.kr., hvoraf ca. 180 mio.kr. i den offentlige sektor.

Delaftale 2

På baggrund af foranalysen blev parterne enige en ”delaftale”, der beskrev formålet med initiativet og hver enkelt deltagers ansvar for de aftalte forbedringer. De to parallelle initiativer for stednavne og administrative enheder indgik i delaftalen, der således fik betegnelsen ”Delaftale 2 for adresser, administrative enheder og stednavne”. Det er denne delaftale, der udgør grundlaget for det igangsatte adresseprogram.