Adresseprogrammets projekter

Adresseprogrammet består af tre datagrundlag; Adresser, Stednavne og Administrative inddelinger. Der indgår 10 projekter i adresseprogrammet

Projekter under adresser

Adresseregister: Projektet skal etablere et nyt adresseregister, der skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser. Registeret skal vedligeholdes af kommunerne via en kortbaseret brugerklient. SDFE er ansvarlig. Projektansvarlig: Henrik Ravn Lager, herla@sdfe.dk

Adressetjenester: Projektet skal opdatere de nuværende adressetjenester bl.a. AWS, så de kan stille de autoritative vejnavne- og adressedata til rådighed for brugerne igennem datafordeleren. Projektansvarlig: Finn Jordal, fjord@sdfe.dk

Supplerende adresser: Projektet skal supplere den nuværende adressebestand med en række adresser i områder og bebyggelser der i dag kun har få adresser, herunder for erhvervsvirksomheder, institutioner samt kolonihaveområder mv. MBBL er ansvarlig, men det er den kommunale adressemyndighed som skal fastsætte adresserne. Projektansvarlig: Godik Sloth Godiksen, ga@sdfe.dk

Adresseregler: Projektet skal opdatere de nuværende regler for fastsættelse af vejnavne og adressser, så de afspejler de forbedringer i datakvalitet og aktualitet, som adresseprogrammet skal opnå. Projektansvarlig: Dorthe Drauschke, dbl@sdfe.dk

CPR adressegrundlag: Projektet skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for personregistreringen i CPR. CPR er ansvarlig.
Projektansvarlig: Jeanne Olsen, jo@cpr.dk

CVR adressegrundlag: Projektet skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for erhvervsregistreringen i CVR. ERST er ansvarlig.
Projektansvarlig: Michael Silau,Michael Silau OleMic@erst.dk

SKAT adressegrundlag: Projektet skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for SKATs registrering af erhvervsvirksomheder i CVR mm. SKAT er ansvarlig.
Projektansvarlig: Claus Rønne Jensen, Claus.Ronne.jensen@Skat.dk

Danmarks Statistik adressegrundlag: Projektet skal sikre, at de autoritative adresser tages i brug som grundlag for Danmarks Statistiks registrering af virksomheder i form af offentlige institutioner. Danmarks Statistik er ansvarlig.
Projektansvarlig: Steen Eiberg-Jørgensen, sej@dst.dk


Projekt under Administrative inddelinger

Administrative Inddelinger: Projektet skal sikre, at grunddata for nationale administrative inddelinger, fx sogne og postnumre, og obligatoriske kommunale distriktsinddelinger: afstemningsområder samt supplerende bynavne, registreres i et nyt DAGI-system. GST er ansvarlig.
Projektansvarlig: Kristine Pollas, krpol@sdfe.dk

Projekt under Stednavne:

Stednavne: Projektet skal modernisere Geodatastyrelsens stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. SDFE er ansvarlig.
Projektansvarlig: Jens Bo Rykov, jer@sdfe.dk

Projekt vedrørende programfælles aktiviteter:

Testprojekt: Projektet skal sikre, at programfælles test gennemføres og at det kan dokumenteres, at delprogrammets systemmæssige mål er opfyldte, inden drift starter. SDFE er ansvarlig. Projektansvarlig: Michael Michaelsen, mimic@sdfe.dk