Administrative inddelinger

Danmarks administrative geografiske inddeling udgør en grundlæggende og fælles forudsætning for udøvelsen af den offentlige forvaltning og for dialogen og samvirket mellem borgere, erhvervsliv og offentlige myndigheder. Korrekte oplysninger om hvilken kommune, politikreds eller postnummer, en bestemt ejendom eller adresse ligger i, og hvad den pågældende enhed hedder, er grundlag for god service og effektive forretningsgange.

Formålet med grunddataprojektet Administrative Inddelinger er at samle én autoritativ kilde med referencedata, som både er let tilgængelig, og samtidig har en smidig og effektiv it-understøttet ajourføring.

I dag er de 7 DAGI-temaer: Kommuner, Regioner, Sogne, Postnumre, Retskredse, Politikredse og Opstillingskredse frit tilgængelige i et standardiseret format distribueret igennem GST’s Kortforsyningen.

De er lette at anvende i samspil med andre typer af data, fx administrative, økonomiske og statistiske data, og der er stort set ingen ophavsretsmæssige barrierer.

Det nye grunddatasystem vil understøtte fuld digital tilgængelighed og opdatering af de 7 ovenstående administrative inddelinger, samt en række nye temaer:

  • Nationale territoriale afgrænsninger, bl.a. rigsgrænsen, den økonomiske zone, den ydre territorialgrænse (12 sømil), den indre territorialgrænse
  • Kommunale distrikter som afstemningsområder og supplerende bynavne (optionel del af postadressen)
  • Kommunegrænse på åbent vand, kvadratnet, landsdele, farvandsinddelinger

Løsningen får navnet DAGISYS.

For en række af de administrative geografiske inddelinger gælder, at de i dag vedligeholdes af kommunerne via CPR’s Vejregister. Dette er et ældre register, som ikke benytter geografisk repræsentation af data, og brugen af det medfører en del dobbeltregistrering. DAGISYS vil sammen med det nye BBR muliggøre en udfasning af CPR's Vejregister som et selvstændigt register. Dette kræver en tæt integration mellem DAGISYS, BBR og CPR-registret, således at personer via adresser arver informationer om geografiske inddelinger, de ligger i, ved en slags ”nålestiksoperation”.

De administrative inddelinger tænkes lagret i et moderniseret, robust DAGISYS, der tillader vedligeholdelse udefra (ved kilden, fx i kommunernes GIS-afdelinger). DAGISYS vil desuden understøtte en digital høringsproces ifm. ændringer (fx af postnumre), og det vil være muligt at indberette fejl med en kortstøttet klient-funktion.

Situationen efter indførelse af DAGISYS:

  • Alle anvendere får let adgang til autoritative administrative grænser.
  • Der vil ikke være tvivl om, hvad der er den autoritative grunddatakilde vedr. administrative grænser.