Stednavne

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) stednavneregister SNSOR er oprettet for at kunne fungere som støtte til kortproduktionen. Opdateringen af registret har historisk foregået som opdatering af vektordata gennem feltarbejde. I de sidste 15 år er opdateringen dog kun gennemført i begrænset omfang på baggrund af tidsskrifter og internet. Opdateringen af SNSOR foregår manuelt, og registret stilles kun til rådighed for den offentlige administration og private udviklere i begrænset omfang.

Som en del af grunddataprogrammet ønsker SDFE at modernisere stednavnesystemet, så det kan fungere som referencegrundlag for digital forvaltning. Det betyder bl.a. at opdatering og udstilling af stednavne automatiseres, herunder at andre parter kan etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne.

Når det nye stednavnesystem SDSYS er implementeret, kan stednavne fungere som en fælles reference for myndigheder, virksomheder og borgere. SDFE’s stednavneregister vil med andre ord kunne fungere som et egentligt grunddataregister, og der vil i samarbejde med Stednavneudvalget foregå en autorisationsprocedure for nye stednavne, så der sikres korrekt staveform.

Der etableres et servicesystem for danske stednavne, som bl.a. indeholder:

  • En importklient, så myndigheder og organisationer, som råder over stednavne (fx Rejseplanen), nemt kan uploade data direkte fra eksterne registre.
  • En fejlmeldeklient, så fejl let indmeldes i systemet. Fejlmeldeklienten kan indlejres i allerede eksisterende systemer.
  • Alle stednavne vil være tilgængelige straks efter indmelding/rettelse.
  • Stednavne vil være markeret som officielle/ikke-officielle til sikring af kvaliteten.

Stednavneregistret udstilles igennem den fællesoffentlige datafordeler.

I forbindelse med indmelding af nye stednavne, vil de blive kvalitetssikret, så entydigheden garanteres. F.eks. vil stednavnet straks blive forsynet med oplysningen om hvilken kommune navnet er placeret i. Dette sker på baggrund af projekt om Administrative Inddelinger.