Supplerende adresser GD2.f

Projektets overordnede mål er at give et kvalitetsløft til BBR’s adresser, så de er tilstrækkelige til at de kan anven­des som et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning.

Projektet skal supplere den nuværende adressebestand med en række adresser i områder og bebyggelser, der i dag kun har få adresser, herunder for erhvervsvirksomheder, institutioner samt kolonihaveområder mv. SDFE er ansvarlig, men det er den kommunale adressemyndighed som skal fastsætte adresserne.

Projektdokumenter og information vedrørende projektet opdateres løbende på denne side. Materialet er rettet mod projektdeltagere, interessenter, kommuner og andre med interesse for projektets udvikling.

Spørgsmål om projektet kan rettes til taskforcen for supplerende adresser: taskforce@gst.dk

Projektleder: Godik Sloth Godiksen