Programdokumenter

Adresseprogrammet har udarbejdet en række fælles styringsdokumenter, som skal sikre en koordineret og sammenhængende implementering af adresseprogrammets aftaleindhold

Programstyringsdokument

Programstyringsdokumentet beskriver adresseprogrammets rammer, aktørernes opgaver, principper for implementeringen, programmets organisering og økonomi.

Implementeringsplan

Den fælles implementeringsplan giver en samlet oversigt over programmets implementering.

Som led i testforløbene forud for Adresseprogrammets (GD2’s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere det planlagte implementeringsforløb. Gennemførsel af og erfaringer fra prøveimplementeringen kan i sagens natur føre til justeringer af de endelige tidspunkter / varigheder for den endelige implementering af GD2 som angivet i denne plan.

Målarkitektur

Målarkitekturen beskriver det fælles billede af den arkitektur, som adresseprogrammet vil etablere. Målarkitekturen er beskrevet i fire dimensioner: IT-systemer, begreber, processer og arkitekturrammer. Målarkitekturdokumentet indeholder en overordnet beskrivelse af det fælles billede. En mere detaljeret beskrivelse af den forandring, programmet skal gennemføre findes i fire underbilag.

Målarkitekturen danner rammerne for det efterfølgende arbejde i adresseprogrammets 10 projekter med udarbejdelse af løsningsarkitekturer, kravspecifikationer m.m. Læs om projekternes løsningsarkitekturer.

Der er desuden udarbejdet en række bilag, der udgør en fælles arkitekturramme, som projekterne under Adresseprogrammet skal følge og kan knytte kravspecifikationerne op på. Du finder kravbilagene her.

Disclamer

De programdokumenter som er tilgængelige fra denne side er at betragte som arbejdsdokumenter. Det må påregnes at de endelige versioner af programdokumenterne afviger fra de aktuelle versioner.