Kravbilag for Adresseprogrammet

Kravbilags"pakken" har til formål at fastholde og dokumentere forskellige tværgående arkitekturrammer mellem Ejendomsdataprogrammet (GD1) - Adresseprogrammet (GD2) og datafordeleren (GD7). I bilagene beskrives også andre fælles grunddataproblemstillinger og hvilke standarder og vilkår, der skal følges i Adresseprogrammet. Dokumentet og tilhørende bilag er sammen med Mål- og løsningsarkitekturerne den fælles arkitekturramme, som projekterne under Adresseprogrammet kan knytte kravspecifikationerne op på.

Institutionerne bag GD2, som er DIGST (herunder grunddatasekretariatet og datafordelerprojektet), KL,GST, CPR, CVR og MBBL, har på styregruppemøde den 26. juni 2014 tiltrådt kravbilagene som grundlag for grunddataregistrenes kravspecifikationer samt for det videre arbejde. Det betyder af følgende bilag kan vedlægges kravspecifikationerne:

NR. Dokumenttitel Kort titel Version Dato
1 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Fælles sikkerhedsmodel 1.2 19.06.2014
2 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Krav til etablering af data på datafordeleren 0.8 16-06-2014
3 "Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" EDA referencearkitektur 0.4 24-01-2014
4 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Krav til beskedfordeler 0.4 23-06-2014
5 Matriklen – løsningsarkitektur Bilag A - 1.1.c 16-06-2014
6 BBR – løsningsarkitektur Bilag A - 1.2.5 16-06-2014
7 Ejerfortegnelsen – løsningsarkitektur Bilag A - 0.971 16-06-2014
8 DAR - Løsningsarkitektur Bilag A - 1.2.5 12-06-2014
9 DAGI – Løsningsarkitektur Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer - 0.5 13-06-2014
10 Hændelsesbeskrivelser for Danske Stednavne - 0.9 13-06-2014
11 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser -Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser (metadata) 1.0 05.05.2014
12 OIO Serviceprincipper Fælles serviceprincipper 1.1 04.06.2014
13 GD1 og GD2's databehov i forhold til CPR/CVR - 0.2 16.06.2014
14 Adresseregister, Matriklens udvidelse Ejerfortegnelsen, BBR, Løsningsarkitektur - Bilag A 1 – Sammenstillede services GD1/GD2 sammenstillede services 1.0 08.06.2014
15 GD1-GD2 foreløbige krav til testmiljøer GD1/GD2 Testmiljøer 1.0 15.06.2014
16 Notat om metadata om grunddata -   06.12.2013