Anvenderforum for Ejendomsdataprogrammet

Ejendomsdataprogrammet er igennem Anvenderforum i dialog med anvendere af strukturerede ejendomsdata. Formålet med Anvenderforum er at give anvenderne et godt grundlag for at forberede eventuelle omstillinger, som følge af implementeringen af programmet og Anvenderforum skal danne ramme om en dialog om GD1’s indhold og fremdrift.

Målgruppen for Anvenderforum er interesseorganisationer, der repræsenterer anvendere at strukturerede ejendomsdata.

Medlemmer af Anvendelsesforum

Følgende organisationer er repræsenteret i anvendelsesforum.

  • PLF – Praktiserende Landinspektørers forening
  • Dansk Ejendomsmæglerforening
  • Ejendomsmæglernes landsorganisation
  • Geoforum
  • Ejendomsforeningen DK
  • Dansk Ledningsejerforum
  • Finanssektorens Grunddata Sektorprojekt
  • ATP

Møder og præsentationer

Møde, 18. februar 2015:

Ejendomsdataprogrammets indhold og implementering
V. Peter Lindbo, Programleder for Ejendomsdataprogrammet
Præsentation : Ejendomsdataprogrammets plan for implementering

Plan for datafordelerens distribution af grunddata, herunder Ejendomsdata V. Leif Hernø Projektleder på Etablering af datafordeleren
Præsentation: Datafordelerens distribution af grunddata

Den fælles Ejendomsidentifikation: BFE nummeret – anvendelse og livscyklus
V. Peter Knudsen, Projektleder på Matriklens Udvidelse
Præsentation: Den fælles ejendomsidentifikation

Ejendomsdataprogrammets testplaner
V. Michael Michaelsen, Testmanager i Ejendomsdataprogrammet
Præsentation: Ejendomsdataprogrammets testplaner

Anvendernes adgang til Ejendomsdata
V. Kirsten Elbo, Chefkonsulent i MBBL
Præsentation: Anvendernes Adgang til Ejendomsdata

Sættemøde, 6. november 2014:

Indledning og generelt om Etablering af grunddataprogrammet og Ejendomsdataprogrammet
v. Asbjørn Lenbroch og Søren Rude MBBL
Sættemøde i Anvenderforum 20140611

Ejendomsdataprogrammet
v. Peter Lindbo Larsen, MBBL
Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Projektet "Udvidelse af BBR"
v Karen Skjelbo, MBBL
Udvidelse af BBR 11062014

Projektet "Matriklens Udvidelse"
v. Peter Knudsen, Geodatastyrelsen
Matriklens Udvidelse 11062014

Projketet "Ny ejerfortegnelse"
v. Kirsten Elbo, MBBL
Håndtering af Ejerskifter 11062014

Projektet "Etablering af den fællesoffentlige Datafordeler"
v. David Graaf, Digitaliseringsstyrelsen
Fællesoffentlige grunddata - program, datafordeler og model

Temamøde om services og hændelsesbeskeder, 15. april 2015:

Præsentation fra mødet inkl. Agenda og opsummering 
Præsentation inkl. Agenda

Temamøde vedr. kvalitetssikring af tværgående forretningsprocesser:

Præsentation og Agenda

GD1 Ejendomsdata - Begrebsmodel ver 1.8

GD1-Sekvensdiagrammer_tværgående processer

Grunddata GD1 Skrivebordtest - Procesbeskrivelser fra Finanssektoren v. 0.5