Foranalyse

I 2011 og 2012 blev gennemført en foranalyse i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Kort & Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Digitaliseringsstyrelsen, SKAT, Tinglysningsretten og KL

Som led i foranalysen blev gennemført en række systematiske analyser af arbejdsprocesser og infrastruktur på området. Analyserne blev samlet i en række arbejdspakker. (Bemærk at arbejdspakke 5 og 6 i forløbet blev sammenlagt. Derfor findes der ingen arbejdspakke 6).