Bestyrelsens handlingsplaner for henholdsvis 2009, 10 og 11 indeholder en række temaer og initiativer under Domænebestyrelsen. Der er løbende blevet fulgt op på handlingsplanens initiativer i statusrapporter.