Projekter under ejendomsdataprogrammet

Ejendomsdataprogrammet er organiseret i 3 projekter: Matriklens Udvidelse, Udvidelse af BBR og Ny Ejerfortegnelse

Matriklens udvidelse

Geodatastyrelsen sørger fremover for, at der bliver adgang til oplysninger om alle ejendomme, mens de er under dannelse. Det er langt tidligere end i den nuværende udstykningsproces. Fremover indgår også ejerlejligheder og bygninger på lejet grund som grunddata i Matriklen.

Udvidelse af BBR

SKAT sikrer sammen med kommunerne, at BBR udvikles, så det kan spille sammen med informationer fra Matriklen og Tingbogen mv. En del af den opgave er at levere entydige referencer fra BBR's bygninger og boliger til Matriklens ejendomme.

Ny Ejerfortegnelse

Der etableres en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom.

Andre programaktiviteter

I tilknytning til Ejendomsdataprogrammet tilpasses Tingbogen så dennes registreringer, også for så vidt angår ejerlejligheder og bygninger på lejet grund, vil ske i forhold til Matriklens grunddata.

Ejendomsdataprogrammets projekter har hver især bidraget til Grunddatamodellen, der er den samlede datamodel for grunddata.