Programdokumenter

Ejendomsdataprogrammet har udarbejdet en række fælles styringsdokumenter, som skal sikre en koordineret og sammenhængende implementering af ejendomsdataprogrammets aftaleindhold

Programstyringsdokument

Programstyringsdokumentet beskriver ejendomsdataprogrammets rammer, aktørernes opgaver, principper for implementeringen, programmets organisering og økonomi.

Målarkitektur

Målarkitekturen beskriver det fælles billede af den arkitektur, som ejendomsdataprogrammet vil etablere. Målarkitekturen er beskrevet i fire dimensioner: IT-systemer, begreber, processer og arkitekturrammer. Målarkitekturdokumentet indeholder en overordnet beskrivelse af det fælles billede. En mere detaljeret beskrivelse af den forandring, programmet skal gennemføre findes i fire underbilag.

Målarkitekturen danner rammerne for det efterfølgende arbejde i ejendomsdataprogrammets tre projekter med udarbejdelse af løsningsarkitekturer, kravspecifikationer m.m.

Der er desuden udarbejdet en række bilag der udgør en fælles arkitekturramme, som projekterne under Ejendomsdataprogrammet skal følge og kan knytte kravspecifikationerne op på. Du kan finde de enkelte kravbilagsdokumenter her

Implementeringsplan

Den fælles implementeringsplan giver en samlet oversigt over programmets gennemførelse.

Som led i testforløbene forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1’s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere det planlagte implementeringsforløb. Gennemførsel af og erfaringer fra prøveimplementeringen kan i sagens natur føre til justeringer af de endelige tidspunkter / varigheder for den endelige implementering af GD1 som angivet i denne plan.

GD1 Implementeringsplan - Hovedplan og afhængigheder v. 2.1.

ESR udredning

Dokumentet indeholder en beskrivelse af, hvorledes Matriklens og Ejerfortegnelsens registerindhold kan etableres på baggrund af ESR’s registerindhold, samt en beskrivelse af hvorledes tilbagekonvertering til ESR kan håndteres i paralleldriftsperioden.

Disclamer

De programdokumenter som er tilgængelige fra denne side er at betragte som arbejdsdokumenter. Det må påregnes at de endelige versioner af programdokumenterne afviger fra de aktuelle versioner.