Grunddataprogrammet

"Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi . Regeringen og KL har indgået aftale om programmet, som består af i alt 7 delaftaler. Ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet indgår som to selvstændige delaftaler.

De to delaftaler er organiseret som programmer under betegnelserne:

  • delprogram 1 - Ejendomsdataprogrammet
  • delprogram 2 - Adresseprogrammet