Evaluering og kommisorium

Bestyrelsens mandat udløb i forsommeren 2011. Af kommissoriet fremgår, at bestyrelsen skal vurdere ”muligheder for evt. fortsættelse eller afvikling af bestyrelsen i 2011”

På denne baggrund har bestyrelsen foretaget en selvevaluering der kan læses her: