Grunddata

Delprogram 1, 2 & 7

Ejendomsdataprogrammet

Delprogram 1 - Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Adresseprogrammet

Delprogram 2 - Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Datafordeleren

Delprogram 7 - Distribution. Datafordeleren giver myndigheder og virksomheder nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system

Testprojektet

Testprojektet planlægger og sikrer afvikling af fælles tværgående forretningsmæssige test og kvalitetssikring indenfor Grunddataprogrammets delprogram 1 (GD1) og Grunddataprogrammets delprogram 2(GD2)