Programsekretariatet

Programsekretariatet er forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og varetager grunddata delprogram 1 og 2 Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Kontakt os

Programsekretariatet
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
Tlf: 72 54 55 00
E-mail: grunddata@sdfe.dk