Projekt Adresseregister GD2.c

Projekt Adresseregister skal etablere et nyt adresseregister, der skal fungere som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser

Projektdokumenter og information vedrørende projektet opdateres løbende på denne side. Materialet er rettet mod projektdeltagere, interessenter, kommuner og andre med interesse for projektets udvikling.

Spørgsmål om projektet kan rettes til:

Projektleder: Henrik Ravn Lager, herla@sdfe.dk

DAR's løsningsarkitektur

Adresseregisterets løsningsarkitektur danner rammerne for kravspecificering og udvikling af registersystemet og de tilknyttede snitflader og brugerapplikationer. Løsningsarkitekturen er en detaljering af målarkitekturen og består af et hoveddokument og tre underbilag, som i detaljer beskriver processer, informationsmodel og services.

Løsningsarkitekturen er blevet udarbejdet på baggrund af en række arbejdsmøder, workshops og kommenteringsrunder hvor KL, Kommunale repræsentanter, KMD, Kombit samt MBBL har deltaget. Løsningsarkitekturen har været forelagt og behandlet af Adresseprogrammets Projektlederforum, og den har været kvalitetssikret af en ekstern konsulent. Styregruppen for Adresseprogrammet blev forelagt Adresseregisterets løsningsarkitektur v1.0 i oktober 2013, og de tog den til efterretning som udgangspunkt for arbejdet frem mod kravspecifikationen af Adresseregisteret.

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer.